لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

تجهیزات بندرگاهی

GOOSENECK SEACOM SH30

Gooseneck (2015)
شماره رفرنس :880005229
ظرفیت بالابر: 30000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm no mast
موتور : not powered

GOOSENECK GN-32-L

Gooseneck (2001)
شماره رفرنس :880007721
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer ()
شماره رفرنس :810008025
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

MAFI MT36R 4x4 DL

Terminal Truck Roro (2004)
شماره رفرنس :880005589
ظرفیت بالابر: 36000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

MOL YM220 4X2

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880007912
ظرفیت بالابر: 0kg
DISK
موتور : دیزل
GOOSENECK PARK STAND

فروخته شد

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007028
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2018)
شماره رفرنس :880007029
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SEACOM GOOSNECK SH36XT

Gooseneck ()
شماره رفرنس :810008012
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM terminal Chassis 40ft 60T

Harbour Container Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006408
ظرفیت بالابر: 60000kg

موتور :

SEACOM LOWBED RT 40/ 120T

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006872
ظرفیت بالابر: 120000kg

موتور :

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2015)
شماره رفرنس :880007653
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 4x2

Tow Tractor Yard (2011)
شماره رفرنس :110001007
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disc
موتور : دیزل
YT180

فروخته شد

TERBERG YT180

Tow Tractor Yard (2003)
شماره رفرنس :880007911
ظرفیت بالابر: 28000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT 222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2019)
شماره رفرنس :880007742
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007919
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : XLWYT2220E53

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007924
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 (4X2)

Tow Tractor Yard (2019)
شماره رفرنس :880007743
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 4X2

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007925
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT222 4X2

Tow Tractor Yard (2014)
شماره رفرنس :880007918
ظرفیت بالابر: 30000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2001)
شماره رفرنس :880006723
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل