لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

ریچ استاکر

C.V.S. FERRARI F500RS2

Reach stacker (2017)
شماره رفرنس :880007503
ظرفیت بالابر: 46000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF400-60C5

رزرو شده

KALMAR DRF400-60C5

Reach stacker (2009)
شماره رفرنس :880007646
ظرفیت بالابر: 40000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-60S5

Reach stacker (2003)
شماره رفرنس :880007455
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-60S5M

فروخته شد

KALMAR DRF450-60S5M

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007506
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-65S5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880006372
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-70C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880006496
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880007333
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880006112
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRG450-65S5X

رزرو شده

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007504
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880007505
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRS4531-S5

Reach stacker (2002)
شماره رفرنس :880007218
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007393
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14480mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :810008014
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC45HC

Reach stacker (2017)
شماره رفرنس :550005070
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :550005102
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14780mm Telescopic
موتور : دیزل

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker ()
شماره رفرنس :550005103
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15050mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2008)
شماره رفرنس :880007461
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007380
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007381
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008015
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007012
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SVETRUCK 52120-60

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007042
ظرفیت بالابر: 52000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7500mm Duplex
موتور : دیزل

TEREX TFC 45LS HC

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880007648
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل
TD 42-12

فروخته شد

VALMET TD 42-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1990)
شماره رفرنس :880007425
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9470mm Duplex
موتور : دیزل