لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
[email protected]

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

ریچ استاکر

HYSTER RS 45-30 CH

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880006970
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14850mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR RT240

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :810008020
ظرفیت بالابر: 24040kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10300mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-75C5XS

رزرو شده

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880007333
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-60S5X K-MOTION

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :550005112
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15200mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880006112
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5 K-MOTION

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :550005113
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007504
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5X

Reach stacker (2015)
شماره رفرنس :880007505
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
TFC 45HC

فروخته شد

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007393
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14480mm Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007392
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14480mm Telescopic
موتور : دیزل
LRS 545-31

فروخته شد

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :550005102
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14780mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

فروخته شد

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007482
ظرفیت بالابر: 43000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2008)
شماره رفرنس :880007461
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007380
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007735
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007680
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

فروخته شد

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007381
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007214
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007682
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007012
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل
SC4531 TB5

رزرو شده

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
TFC 45LS HC

فروخته شد

TEREX TFC 45LS HC

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880007648
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل

TEREX / FANTUZZI CS 45 KS

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :880007410
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل