لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

Container Spreaders

ELME Empty Side Spreader 588-5556

مختلف (2007)
شماره رفرنس :880004158
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered
320-3150

فروخته شد

ELME 320-3150

Spreaders (2016)
شماره رفرنس :880006409
ظرفیت بالابر: 18000kg

موتور :
340-3093 40ft Container Rack incl. Inverted Forks

فروخته شد

ELME 340-3093 40ft Container Rack incl. Inverted Forks

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880006473
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

ELME 915 CONTAINER FRAME 20 FT

Spreaders (1994)
شماره رفرنس :880007417
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2005)
شماره رفرنس :880007418
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 940-9076

Spreaders (2009)
شماره رفرنس :880007419
ظرفیت بالابر: 40000kg

موتور :

ELME 817-18193

Spreaders (2008)
شماره رفرنس :880007350
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

ELME 857 (SPREADER)

Spreaders (2000)
شماره رفرنس :880006992
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

ELME 857-8547 (SPREADER)

Spreaders (2003)
شماره رفرنس :880006993
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

FORK VERTICAL FORKS ( ad spreader 880005245 )

forks ()
شماره رفرنس :880005247
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORKLIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

FORKLIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg

موتور :

JUK 20ft 30T

مختلف (1990)
شماره رفرنس :880005336
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : Not Powered

KALMAR Empty 20-40ft Twistlock spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006917
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR FLT3240

Spreaders (2011)
شماره رفرنس :880006991
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006147
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006159
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER 20ft Empty Top

Spreaders (n/a)
شماره رفرنس :880004650
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not Powered

SPREADER Short Side Rotating Spreader SHORT SIDE

Spreaders (2004)
شماره رفرنس :880004850
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (1999)
شماره رفرنس :880004830
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

TEREX SPREADER

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006990
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :