لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

(realtime) جست و جوی پیشرفته

kg

جستجو شما به طور خودکار از لیست زیر اعمال می شود
mm

دسته بندی :

ریچ استاکر

FANTUZZI CS 45 KS

Reach stacker (2010)
شماره رفرنس :550005085
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

HYSTER RS 45-30 CH

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :880006970
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14850mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-65S5

فروخته شد

KALMAR DRF450-65S5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880006372
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-70C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880006496
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14900mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-70S5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880007183
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF450-70S5

فروخته شد

KALMAR DRF450-70S5

Reach stacker (2012)
شماره رفرنس :880007184
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRF450-75C5XS

Reach stacker (2007)
شماره رفرنس :880007333
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRG450-65S5 K-Motion

Reach stacker (2016)
شماره رفرنس :880007320
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15100mm Telescopic
موتور : دیزل

KALMAR DRS4531-S5

Reach stacker (2002)
شماره رفرنس :880007218
ظرفیت بالابر: 45000kg
Telescopic
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل
TFC 45HC

فروخته شد

KONECRANES LIFTACE TFC 45HC

Reach stacker ()
شماره رفرنس :810008002
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15000mm Telescopic
موتور : دیزل

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :550005102
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 14780mm Telescopic
موتور : دیزل

LIEBHERR LRS 545-31

Reach stacker ()
شماره رفرنس :550005103
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15050mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2014)
شماره رفرنس :880007011
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

فروخته شد

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007380
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2011)
شماره رفرنس :880007381
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TB5

رزرو شده

SMV 4531 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007321
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
4531 TC5

فروخته شد

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2018)
شماره رفرنس :810008000
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4531 TC5

Reach stacker (2019)
شماره رفرنس :880007211
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 4535 TB5

Reach stacker (2013)
شماره رفرنس :880007012
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV SC4531 TB5

Reach stacker (2005)
شماره رفرنس :880007040
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15300mm Telescopic
موتور : دیزل
SC4542 TB5

رزرو شده

SMV SC4542 TB5

Reach stacker (2006)
شماره رفرنس :550005066
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15400mm Telescopic
موتور : دیزل

SVETRUCK 52120-60

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007042
ظرفیت بالابر: 52000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 7500mm Duplex
موتور : دیزل

VALMET TD 42-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1990)
شماره رفرنس :880007425
ظرفیت بالابر: 42000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 9470mm Duplex
موتور : دیزل

ماشین آلات حمل کانتینر

FANTUZZI FDC25K6DB HOOK TYPE DOUBLE BOX

کانتینر هندلر (2007)
شماره رفرنس :550005035
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 13800mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7 DB Hook TYPE

کانتینر هندلر (2010)
شماره رفرنس :550005034
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

FANTUZZI FDC25K7 DB Hook-type

Empty Container Handler (2008)
شماره رفرنس :550005043
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H16.00XM-12EC

Empty Container Handler (2001)
شماره رفرنس :880006533
ظرفیت بالابر: 8500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H16.00XM-12EC DB

Empty Container Handler (2000)
شماره رفرنس :880006534
ظرفیت بالابر: 8500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H18.00XM-12EC

Empty Container Handler (2007)
شماره رفرنس :880007178
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل
H22.00XM-12EC

رزرو شده

HYSTER H22.00XM-12EC

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880007179
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H22.00XM-12EC Hook Type DB

کانتینر هندلر (2010)
شماره رفرنس :880006330
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16450mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF90-45E6

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007361
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16080mm
موتور : دیزل

KALMAR DCF90-45E6

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007362
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16080mm Triplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2012)
شماره رفرنس :880007365
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007370
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007366
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2014)
شماره رفرنس :880007363
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm
موتور : دیزل

KALMAR DCF100-45E7

Empty Container Handler (2013)
شماره رفرنس :880007369
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 18800mm Duplex
موتور : دیزل
DRF100-54S6

رزرو شده

KALMAR DRF100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2010)
شماره رفرنس :880006935
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل
DRF100-54S6

رزرو شده

KALMAR DRF100-54S6

Empty Container Reach Stacker (2008)
شماره رفرنس :880006735
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007324
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007325
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل
5 ECB 80

رزرو شده

SMV 5 ECB 80

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880007326
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 15385mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880007367
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Dulpex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90 TWISTLOCK

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006555
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 6/7ECB90 TWISTLOCK

Empty Container Handler (2009)
شماره رفرنس :880006554
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19035mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SL6/7ECB100DS

Empty Container Handler (2011)
شماره رفرنس :880006930
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 19095mm Duplex
موتور : دیزل
108TB6

فروخته شد

SMV 108TB6

Empty Container Reach Stacker (2009)
شماره رفرنس :880007413
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

SMV 5/6 ECB100DS

Empty Container Handler (2010)
شماره رفرنس :880006945
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16470mm Duplex
موتور : دیزل

SMV SC 108TA6

Empty Container Reach Stacker (2003)
شماره رفرنس :880007416
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 16200mm Telescopic
موتور : دیزل

SVETRUCK 16CS 4H

Empty Container Handler (2001)
شماره رفرنس :880006439
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10000mm Duplex
موتور : دیزل

بالابرهای سنگین 10-60 تن

HYSTER H12.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007175
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6200mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H12XM-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2012)
شماره رفرنس :880007140
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4650mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2003)
شماره رفرنس :880007239
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007243
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007241
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2004)
شماره رفرنس :880007240
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 140-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880007242
ظرفیت بالابر: 14000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DC 15-1200

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1987)
شماره رفرنس :880007348
ظرفیت بالابر: 15000kg
Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :880007237
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007225
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880007226
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE150-6

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2007)
شماره رفرنس :880005446
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007235
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCG 150-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2014)
شماره رفرنس :880007236
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
DCD 160-12

فروخته شد

KALMAR DCD 160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007244
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCE160-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880006980
ظرفیت بالابر: 16000kg
Duplex
موتور : دیزل
DCD200-12LB

رزرو شده

KALMAR DCD200-12LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2008)
شماره رفرنس :880007329
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF330-12

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006893
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR DCF330-12LB

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880006892
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KALMAR KLMV TG 37000

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1985)
شماره رفرنس :880007349
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm
موتور : دیزل
F 16-600 C

فروخته شد

KONECRANES LIFTACE F 16-600 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007157
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

KONECRANES LIFTACE F 16-600 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007156
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
F16-600

فروخته شد

KONECRANES LIFTACE F16-600

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008005
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SISU VALMET TD1212S-A1655

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1996)
شماره رفرنس :880007219
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 13,6-600B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007135
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007186
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880006963
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2019)
شماره رفرنس :880007187
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007210
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 16-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880006964
ظرفیت بالابر: 16000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200 C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2015)
شماره رفرنس :550005105
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006944
ظرفیت بالابر: 20000kg
Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2011)
شماره رفرنس :880006943
ظرفیت بالابر: 20000kg
Duplex
موتور : دیزل

SMV 20-1200B

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2010)
شماره رفرنس :880006860
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 25-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007158
ظرفیت بالابر: 25000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
28-1200C

فروخته شد

SMV 28-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... ()
شماره رفرنس :810008004
ظرفیت بالابر: 28000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880007209
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SMV 33-1200C

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2018)
شماره رفرنس :880006947
ظرفیت بالابر: 33000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 1260-30

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1997)
شماره رفرنس :880007166
ظرفیت بالابر: 12000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 13,6 60-32

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007167
ظرفیت بالابر: 13600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل
15120 35

فروخته شد

SVETRUCK 15120 35

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1999)
شماره رفرنس :880007160
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل
15120-35

فروخته شد

SVETRUCK 15120-35

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2002)
شماره رفرنس :880007165
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 1560 33

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2001)
شماره رفرنس :880007163
ظرفیت بالابر: 15000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 20120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007035
ظرفیت بالابر: 20000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 25120

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1984)
شماره رفرنس :880007224
ظرفیت بالابر: 25000kg
Duplex
موتور : دیزل

SVETRUCK 28120-45

4 Whl Counterbalanced Forklift... (1995)
شماره رفرنس :880007110
ظرفیت بالابر: 28000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5750mm Duplex
موتور : دیزل

تجهیزات بندرگاهی

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer (2018)
شماره رفرنس :810008006
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer (2018)
شماره رفرنس :810008007
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

HOUCON RR-GC-40FT-100T low

Lowbed Roll Trailer (2018)
شماره رفرنس :810008008
ظرفیت بالابر: 100000kg

موتور :

KALMAR TTX182A (4x2)

Terminal Truck Roro (2003)
شماره رفرنس :880007338
ظرفیت بالابر: 25000kg
Disk
موتور : دیزل

KALMAR TRX182 4X4

Terminal Truck Roro (2006)
شماره رفرنس :880006979
ظرفیت بالابر: 32000kg
DISK
موتور : دیزل

KALMAR TRX182 4X4

Terminal Truck Roro (2003)
شماره رفرنس :880006977
ظرفیت بالابر: 32000kg
DISK
موتور : دیزل

MAFI MT36R 4x4 DL

Terminal Truck Roro (2004)
شماره رفرنس :880005589
ظرفیت بالابر: 36000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : دیزل

SEACOM GOOSENECK PARK STAND

Gooseneck Park Stand (2017)
شماره رفرنس :880006467
ظرفیت بالابر: 1kg

موتور :

SEACOM RT20/30T LOWBED ROLLTRAILER

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006300
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : not powered

SEACOM RT20/30T LOWBED ROLLTRAILER

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006301
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : not powered

SEACOM GOOSNECK SH36XT

Gooseneck ()
شماره رفرنس :880007027
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007145
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12MM

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007147
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007148
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12MM

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007146
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM SH 36 XT 2.0' 12mm

Gooseneck (2018)
شماره رفرنس :880007149
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

SEACOM terminal Chassis 40ft 60T

Harbour Container Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006408
ظرفیت بالابر: 60000kg

موتور : NP

SEACOM LOWBED RT 40/ 120T

Lowbed Roll Trailer (2017)
شماره رفرنس :880006872
ظرفیت بالابر: 120000kg

موتور :
RT222

رزرو شده

TERBERG RT222

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880007222
ظرفیت بالابر: 25000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG YT182 4x2

Tow Tractor Yard (2011)
شماره رفرنس :110001007
ظرفیت بالابر: 27000kg
Disc
موتور : دیزل
YT182 4X2

فروخته شد

TERBERG YT182 4X2

Tow Tractor Yard (2008)
شماره رفرنس :880007174
ظرفیت بالابر: 27000kg
DISK
موتور : دیزل

TERBERG YT222

Tow Tractor Yard (2018)
شماره رفرنس :880007051
ظرفیت بالابر: 27000kg
DISK
موتور : دیزل
YT182

فروخته شد

TERBERG YT182

Tow Tractor Yard (2007)
شماره رفرنس :880007133
ظرفیت بالابر: 31000kg
Disk
موتور : دیزل
RT282

رزرو شده

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2010)
شماره رفرنس :880007056
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2001)
شماره رفرنس :880006723
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880006844
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل
RT282

رزرو شده

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2010)
شماره رفرنس :880007004
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : XLWRT2822A72
RT282

رزرو شده

TERBERG RT282

Terminal Truck Roro (2010)
شماره رفرنس :880007227
ظرفیت بالابر: 35000kg
Disk
موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006452
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2008)
شماره رفرنس :880006451
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل

TERBERG RT282 4x4

Terminal Truck Roro (2007)
شماره رفرنس :880006456
ظرفیت بالابر: 35000kg

موتور : دیزل
RT283

رزرو شده

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2012)
شماره رفرنس :880007009
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل
RT283

رزرو شده

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2012)
شماره رفرنس :880007141
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل
RT283

رزرو شده

TERBERG RT283

Terminal Truck Roro (2012)
شماره رفرنس :880007007
ظرفیت بالابر: 35000kg
DISK
موتور : دیزل

بالابر 1-10 تن

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007288
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : دیزل
H1.8FT

فروخته شد

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007282
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007283
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Tiplex
موتور : LPG

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007274
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H1.8FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007290
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5500mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER J2.00XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006794
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3830mm DUPLEX
موتور : Electric

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880007257
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3790mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006768
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm DUPLEX
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006763
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3290mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007251
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4950mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007254
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3790mm Duplex
موتور : LPG
H2.5FT

فروخته شد

HYSTER H2.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006762
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER J2.50XM

4 Whl Counterbalanced Forklift (2006)
شماره رفرنس :880006239
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880007266
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4615mm Triplex
موتور : دیزل

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006764
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3950mm Triplex
موتور : LPG

HYSTER H3.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006783
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4105mm DUPLEX
موتور : دیزل

HYSTER H4.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880005789
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4250mm Duplex
موتور : دیزل
J4.0XN

فروخته شد

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007353
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electric

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007354
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electric
J4.0XN

رزرو شده

HYSTER J4.0XN

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007352
ظرفیت بالابر: 4000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4375mm Duplex
موتور : Electirc

HYSTER H4.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880007261
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3425mm Duplex
موتور : LPG

HYSTER H5.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006865
ظرفیت بالابر: 5000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4000mm Duplex
موتور : دیزل
H5.5FT

فروخته شد

HYSTER H5.5FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007385
ظرفیت بالابر: 5500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880005372
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift... (2009)
شماره رفرنس :880007306
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3400mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880006064
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4350mm Duplex
موتور : دیزل

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007305
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل
H7.0FT

فروخته شد

HYSTER H7.0FT

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006198
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4400mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE E15-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006880
ظرفیت بالابر: 1500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3850mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006703
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E16-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006873
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3140mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

4 Whl Counterbalanced Forklift (2012)
شماره رفرنس :880006705
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm DUPLEX
موتور : Electric

LINDE E16-01

(2012)
شماره رفرنس :880006704
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : Electric

LINDE E20PH-02 EVO

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007346
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5620mm Triplex
موتور : Electric

LINDE H25D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880006417
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5150mm Triplex
موتور : دیزل

LINDE H35D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007085
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3530mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H35D-02

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007088
ظرفیت بالابر: 3500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3350mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H45D

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880007347
ظرفیت بالابر: 4500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3700mm Duplex
موتور : دیزل

LINDE H80T

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006716
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3550mm Duplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006366
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006364
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

(2009)
شماره رفرنس :880006365
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006368
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006367
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

4 Whl Counterbalanced Forklift (2011)
شماره رفرنس :880006370
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TCM FHG30T3

(2009)
شماره رفرنس :880006369
ظرفیت بالابر: 3000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4500mm Triplex
موتور : LPG

TOYOTA 7FBMF16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2009)
شماره رفرنس :880006406
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007103
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET16

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007345
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007101
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT18

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007102
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2008)
شماره رفرنس :880006405
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBEKT20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2014)
شماره رفرنس :880007104
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 8FBET20

4 Whl Counterbalanced Forklift (2013)
شماره رفرنس :880007344
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5000mm Triplex
موتور : Electric

TOYOTA 7FBMF25

4 Whl Counterbalanced Forklift (2007)
شماره رفرنس :880006407
ظرفیت بالابر: 2500kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3740mm Duplex
موتور : Electric

YALE GDP70VX

4 Whl Counterbalanced Forklift (2010)
شماره رفرنس :880007384
ظرفیت بالابر: 7000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5600mm Triplex
موتور : دیزل

موجودی انبار

ALLIFTER GS25 S4 RA 1150x525

؟ (2015)
شماره رفرنس :880006348
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : NP

BT RRE2

Reach truck (2008)
شماره رفرنس :880005528
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8500mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER K1.0H

Medium level order picker (2.5... (2005)
شماره رفرنس :880006819
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 8100mm
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006206
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006813
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6300mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2004)
شماره رفرنس :880006804
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.4

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006208
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006815
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6300mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006806
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2009)
شماره رفرنس :880006244
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6450mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006805
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2010)
شماره رفرنس :880006862
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2009)
شماره رفرنس :880006242
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2009)
شماره رفرنس :880006243
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6450mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R1.6

Reach truck (2010)
شماره رفرنس :880006864
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6400mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER S1.6AC

؟ (2013)
شماره رفرنس :880007304
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 4700mm Triplex
موتور : Electric

HYSTER R2.00H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006807
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER R2.0H

Reach truck (2006)
شماره رفرنس :880006818
ظرفیت بالابر: 2000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 10500mm TRIPLEX
موتور : Electric

HYSTER L02.0L

Pallet Truck with Rider Platform (2010)
شماره رفرنس :880007258
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور : Electric

LINDE P60Z

مختلف (2006)
شماره رفرنس :880007108
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : Electric

LINDE L10

؟ ()
شماره رفرنس :880007045
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L10 B

؟ (2010)
شماره رفرنس :880007044
ظرفیت بالابر: 1000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1550mm
موتور : Electric

LINDE L14

؟ ()
شماره رفرنس :880006709
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 3410mm Duplex
موتور : Electric
R14

فروخته شد

LINDE R14

Reach truck (2005)
شماره رفرنس :880006423
ظرفیت بالابر: 1400kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 5795mm Triplex
موتور : Electric

LINDE T18

؟ (2013)
شماره رفرنس :880006712
ظرفیت بالابر: 1800kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 210mm
موتور : Electric

STILL EXU16

؟ (2010)
شماره رفرنس :880006710
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 220mm
موتور : Electric

تجهیزات مختلف

AMERICAN LINCOLN Alto Smart 40 Sweeper

Sweeper (n/a)
شماره رفرنس :880005348
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Electric

COMAC Washing Machine S.P.A. C100BS

Sweeper (1)
شماره رفرنس :880005475
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Electric

EZGO TXT Golfcar

Golfcar (n/a)
شماره رفرنس :880004529
ظرفیت بالابر: 2kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No Mast
موتور : Electric

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005323
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005324
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

KONECRANES Kolom-crane

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005325
ظرفیت بالابر: 1600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

RAMP 50 Ton Loading

RAMP (n/a)
شماره رفرنس :880003692
ظرفیت بالابر: 50000kg
No mast
موتور : Not Powered

فایل های پیوست

AURAMO KS25FBK DOUBLE PALLET CLAMP

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005901
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : Not powered

AURAMO RA280NJ

Roll clamps ()
شماره رفرنس :880007150
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور : -

AURAMO AR-30RJ-13

Roll clamps (2011)
شماره رفرنس :880006336
ظرفیت بالابر: 3000kg
No mast
موتور : not Powered

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006432
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006433
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006434
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

AURAMO P-1000LSE Bale Clamp

Bale clamps (2004)
شماره رفرنس :880006435
ظرفیت بالابر: 10000kg

موتور :

Block Clamb Stone Clamb TH30 Overhead Block Clamb

Other clamps (2006)
شماره رفرنس :880005561
ظرفیت بالابر: 3150kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

Block Clamb Stone Clamb TH30 Overhead Block Clamb

Other clamps (2006)
شماره رفرنس :880005562
ظرفیت بالابر: 3150kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

BOLZONI ALRAMO Double Pallet Handler DS25FKB

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880007423
ظرفیت بالابر: 2500kg

موتور :

CLAMP ATT DOUBLE PALLET CLAMP

Attachment ()
شماره رفرنس :880005898
ظرفیت بالابر: 2500kg
No mast
موتور : Not powered

COIL BOOM

Attachment ()
شماره رفرنس :880006697
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

COIL BOOM STABAU 82-270

Attachment (2000)
شماره رفرنس :880005444
ظرفیت بالابر: 7000kg
no mast
موتور : Not Powered

COIL BOOM C32T

Attachment (n/a)
شماره رفرنس :880005835
ظرفیت بالابر: 32000kg
No mast
موتور : not powered

COIL BOOM LECR33-18

Attachment (2017)
شماره رفرنس :880006949
ظرفیت بالابر: 33000kg

موتور :

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004848
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

CRANE HOOK REACHSTAC CRANE HOOK REACHSTACKER Lifting Adaptor

Attachment (UNUS)
شماره رفرنس :880004849
ظرفیت بالابر: 45000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

KAUP 4T429-4

Attachment (2014)
شماره رفرنس :880007318
ظرفیت بالابر: 4600kg

موتور :

MEYER Double Pallet Handler

Attachment (2005)
شماره رفرنس :880005431
ظرفیت بالابر: 2600kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not powered

MEYER Double Pallet Handler

Attachment ()
شماره رفرنس :880006612
ظرفیت بالابر: 2600kg

موتور :

MEYER Double Pallet Handler

Attachment (2012)
شماره رفرنس :880006610
ظرفیت بالابر: 2600kg

موتور :

MEYER Double Pallet Handler 6-5206F

Attachment ()
شماره رفرنس :880006609
ظرفیت بالابر: 2600kg

موتور :

SVETRUCK Coil Boom 3-5374

Attachment (1997)
شماره رفرنس :880004033
ظرفیت بالابر: 23000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1800mm -
موتور : Not Powered

Container Spreaders

ELME Empty Side Spreader 588-5556

مختلف (2007)
شماره رفرنس :880004158
ظرفیت بالابر: 10000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

ELME 320-3150

Spreaders (2016)
شماره رفرنس :880006409
ظرفیت بالابر: 18000kg

موتور :

ELME 340-3093 40ft Container Rack incl. Inverted Forks

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880006473
ظرفیت بالابر: 36000kg

موتور :

ELME 817-18193

Spreaders (2008)
شماره رفرنس :880007350
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

ELME 857 (SPREADER)

Spreaders (2000)
شماره رفرنس :880006992
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

ELME 857-8547 (SPREADER)

Spreaders (2003)
شماره رفرنس :880006993
ظرفیت بالابر: 45000kg

موتور :

FORK VERTICAL FORKS ( ad spreader 880005245 )

forks ()
شماره رفرنس :880005247
ظرفیت بالابر: 37000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORKIFTCENTER PRONK 20FT SEMI-AUTOMATIC SPREADER

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008010
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

FORKIFTCENTER PRONK 40ft Semi-Automatic Spreader

Spreaders (2019)
شماره رفرنس :810008009
ظرفیت بالابر: 42000kg

موتور :

JUK 20ft 30T

مختلف (1990)
شماره رفرنس :880005336
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور : Not Powered
Empty 20-40ft Twistlock spreader

فروخته شد

KALMAR Empty 20-40ft Twistlock spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006917
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

KALMAR FLT3240

Spreaders (2011)
شماره رفرنس :880006991
ظرفیت بالابر: 32000kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006147
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER Short Side Rotating Spreader

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006159
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

SPREADER 20ft Empty Top

Spreaders (n/a)
شماره رفرنس :880004650
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not Powered

SPREADER Short Side Rotating Spreader SHORT SIDE

Spreaders (2004)
شماره رفرنس :880004850
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (1999)
شماره رفرنس :880004830
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER ELME 508 Short Side 20ft Empty

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880004831
ظرفیت بالابر: 8000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

SPREADER KALMAR FLT3240

Spreaders (2006)
شماره رفرنس :880005245
ظرفیت بالابر: 32000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

TEREX SPREADER

Spreaders ()
شماره رفرنس :880006990
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور :

چنگال

FORK 1x Single Forks Fitted with Rolls Cap. 15200kg @600mm per set

forks ()
شماره رفرنس :880006139
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

FORK HOOK TYPE 2300x400x100mm

forks (New)
شماره رفرنس :880004566
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

FORK Fork Cover RVS L;1150mm W:80mm T: 50mm

forks ()
شماره رفرنس :880006135
ظرفیت بالابر: 1500kg
No mast
موتور :

FORK HOOK-TYPE FP 1200x130x45mm

forks ()
شماره رفرنس :880005606
ظرفیت بالابر: 4000kg
No mast
موتور :

FORK Fitted with Rolls ,Custom 12000kg@600mm // 1800x200x60mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005804
ظرفیت بالابر: 12000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls ,Single Fork Leveller 14000kg@1200mm / 2500x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005812
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005820
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls14000kg@1200mm // 2000x250x85mm

forks ()
شماره رفرنس :880005803
ظرفیت بالابر: 14000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Single Fitted with Rolls Kissing 16000kg@600mm 1600x230x65mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005800
ظرفیت بالابر: 16000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 18.000kg@1200mm // 2400x200x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005811
ظرفیت بالابر: 18000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted With Rolls, Single 20000kg@1200 / 2400x200x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005806
ظرفیت بالابر: 20000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 25.000kg@1200mm // 1800x250x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005815
ظرفیت بالابر: 25000kg
No mast
موتور : not powered

FORK S 2400x250x100mm

forks ()
شماره رفرنس :880004870
ظرفیت بالابر: 25000kg
No mast
موتور : not powered

FORK BLANKS 2400x245x120

()
شماره رفرنس :880004744
ظرفیت بالابر: 27000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing 28.000kg@1200mm // 2400x220x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005818
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls, Kissing Forks 28.000kg@1200mm // 2400x300x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005814
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : Not Powered

FORK Fitted With Rolls,Kissing Forks 28000kg@1200mm/ 2200x250x120mm

forks ()
شماره رفرنس :880005808
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type - Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

forks ()
شماره رفرنس :880005816
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Pin Type Custom 28.000kg@1200mm // 1800x310x110mm

()
شماره رفرنس :880005819
ظرفیت بالابر: 28000kg
No mast
موتور : not powered

FORK Fitted with Rolls 30.000kg@1200mm/ 2150x300115mm

forks ()
شماره رفرنس :880006142
ظرفیت بالابر: 30000kg
No mast
موتور :

FORK @500 HOOK ON 1800x150x50mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005747
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

FORK @600 HOOK ON 2450x150x60mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005748
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

FORK @600 ROLL-TYPE 1400x150x57mm

forks (n/a)
شماره رفرنس :880005746
ظرفیت بالابر: 7000kg
No mast
موتور : not powered

INVERTED FORKS INVERTED FORKS Inverted Forks

مختلف ()
شماره رفرنس :880003409
ظرفیت بالابر: 50000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Not Powered

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007395
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007396
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007397
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

SMV ROLL-TYPE NEW 2200X250X85

چنگال ()
شماره رفرنس :880007398
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور :

قطعات ماشین

AXLE TECH PRC7534W4H201614 FRONT AXLE

مختلف (n/a)
شماره رفرنس :880005830
ظرفیت بالابر: 0kg
No mast
موتور :

AXLE TECH PRC3806 FRONT AXLE

مختلف ()
شماره رفرنس :880005828
ظرفیت بالابر: 72600kg
No mast
موتور :

CLARK 13.1HR28213-7

مختلف (2005)
شماره رفرنس :880003574
ظرفیت بالابر: 9000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 2mm No Mast
موتور : Not Powered

KALMAR Terminal West FFS Plates 15000/16000kg

Parts ()
شماره رفرنس :880007143
ظرفیت بالابر: 15000kg

موتور :

KESSLER D101/102 101.1408.2 FRONT AXLE

مختلف (Unus)
شماره رفرنس :880005826
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER D102PL341/528NLB FRONT AXLE

مختلف (2009)
شماره رفرنس :880005829
ظرفیت بالابر: 40kg
No mast
موتور :

KESSLER KESSLER D91 FRONT AXLE

مختلف (UNUS)
شماره رفرنس :880005831
ظرفیت بالابر: 80000kg
No mast
موتور :

ROCKWELL PRLC1794W4H212 FRONT AXLE

مختلف (1996)
شماره رفرنس :880005834
ظرفیت بالابر: 59000kg
No mast
موتور :

SMV 28T (2W650)

Masts (2018)
شماره رفرنس :880007217
ظرفیت بالابر: 28000kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 6500mm Duplex
موتور :

TW FORK PLATES Terminasl West Fork Plates 16000kg

مختلف (n/a)
شماره رفرنس :880005750
ظرفیت بالابر: 16000kg

موتور : Not Powered

VOLVO TAD1250VE

Engine ()
شماره رفرنس :880006173
ظرفیت بالابر: 0kg

موتور : دیزل

VOLVO TAD561 VE NEW

مختلف (NEW)
شماره رفرنس :880005505
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Diesel / ad

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005506
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Diesel / ad

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005507
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Diesel / ad

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005508
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Diesel / ad

VOLVO TAD561 VE NEW

Engine (NEW)
شماره رفرنس :880005509
ظرفیت بالابر: 1kg
حداکثر ارتفاع بالابری: 1mm No mast
موتور : Diesel / ad

VOLVO TAD561 VE NEW

مختلف (NEW)
شماره رفرنس :880005510
ظرفیت بالابر: 1kg
No mast
موتور : دیزل