لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

حمل و ارسال

Forkliftcenter با بهترین و معتبرترین شرکت های حمل و نقل فعال در جهان همکاری دارد. این شرکت بنا به موقعیت و مکان مشتری، تمام مدارک مورد نیاز مانند بیمه، اسناد ترخیص و مدارک گمرکی را برای مشتریان خود فراهم می کند تا نه تنها فرآیند ارسال سفارشات تسهیل شود بلکه زمان تحویل نیز به حداقل برسد.
ارسال سریع در این شرکت حرف اول را می زند: ماشین امروز خریداری شده، فردا آماده ارسال است.