لیفتراک
Netherlands
Australia
Germany
Belgium
Dubai
Panama
Forkliftcenter BV
Hornweg 18
NL - 1045 AR Amsterdam
Sales Team
Tel. +31 (0)20 497 4101
Fax +31 (0)20 497 4865
info@forkliftcenter.com

خرید یا اجاره ماشین؟

شرکت Forkliftcenter  با برخورداری از طیفی متنوع از ماشین آلات، علاوه بر خرید، امکان اجاره  این محصولات را نیز برای مشتریان خود فراهم ساخته است.

مزایای اجاره ماشین:
•    عدم نیاز به سرمایه زیاد
•    عدم خروج نقدینگی
•    عدم نیاز به سرویس
•    نداشتن هزینه های متغیر
•    اطلاع از قیمت نهایی از قبل ( نبود هزینه های جانبی و مخفی)
•    امکان انتخاب مستقل از برند خاص و شرکت تولید کننده ماشین
•    امکان  استفاده حداکثری از ماشین در مقطع زمانی